หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Potsdam Proclamation
(dip) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,785
2.Node 2,819
3.Metadata 2,799
4.สุสานหลวง 2,795
5.isbn 2,787
6.abstract 2,659
7.access 2,633
8.Database 2,632
9.เชื้อเพลิง 1,922
10.gis 1,871