DNA barcoding

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: DNA barcoding
ศัพท์บัญญัติ: การทำบาร์โคดดีเอ็นเอ, การทำรหัสแท่งดีเอ็นเอ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทำบาร์โคดดีเอ็นเอ, การทำรหัสแท่งดีเอ็นเอ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ราชบัณฑิตยสถาน
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี