Authorized biography

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Authorized biography
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชีวประวัติที่ได้รับมอบอำนาจ
รายละเอียด: ชีวประวัติที่ได้รับมอบอำนาจ (Authorized biography) หมายถึง ชีวประวัติที่เขียนขึ้นโดยได้รับอนุญาต ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของเจ้าของชีวประวัติหรือเจ้าของชีวประวัติเอง ถ้าเจ้าของชีวประวัติยังมีชีวิตอยู่ หรือจากครอบครัวและทายาทของเจ้าของชีวประวัติ ถ้าเจ้าของชีวประวัติตาย ชีวประวัติที่ได้รับมอบอำนาจมีแนวโน้มที่ผู้วิจารณ์จะพิจารณาว่ามีอคติ เพราะอาจคาดว่าผู้เขียนชีวประวัติจะเพิกเฉยหรือมองข้ามเหตุการณ์ที่น่าอายหรือยกยอคุณลักษณะต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับโดยตรง
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์