angular acceleration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angular acceleration
ศัพท์บัญญัติ: ความเร่งเชิงมุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตราการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของวัตถุ หรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.