angular displacement

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angular displacement
ศัพท์บัญญัติ: การกระจัดเชิงมุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเปลี่ยนตำแหน่งเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งในช่วงที่วัตถุหมุนรอบแกนตรึง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.