angular position

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angular position
ศัพท์บัญญัติ: ตำแหน่งเชิงมุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุมที่บอกตำแหน่งของวัตถุแข็งเกร็งในขณะที่วัตถุหมุนรอบแกนตรึง โดยวัดจากเส้นอ้างอิงที่อยู่ในวัตถุและตั้งฉากกับแกนหมุน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.