altostratus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: altostratus
ศัพท์บัญญัติ: อัลโตสเตตัส
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผ่นเมฆหนามีสีเทาหรือสีเทาแกมน้ำเงิน ก่อตัวอัดแน่นที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.