home page

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: home page
ศัพท์บัญญัติ: โฮมเพจ
อักษรย่อ:
ความหมาย: เว็บเพจหน้าหลักซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.