application software

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: application software
ศัพท์บัญญัติ: ซอฟต์แวร์ประยุกต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.