adware

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: adware
ศัพท์บัญญัติ: แอ็ดแวร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: โปรแกรมแอบแฝง เมื่อโปรแกรมได้รับการดาวน์โหลดหรือมีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ ที่มีการโฆษณาสินค้า ออกมาเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.