abdominal cavity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: abdominal cavity
ศัพท์บัญญัติ: ช่องท้อง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ส่วนหนึ่งภายในร่างกาย มีอวัยวะหลายอย่าง เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ไต  เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.