astronomical unit (AU)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: astronomical unit (AU)
ศัพท์บัญญัติ: หน่วยดาราศาสตร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.