azimuth angle

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: azimuth angle
ศัพท์บัญญัติ: มุมแอซิมัท
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุมแสดงตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า วัดจากแนวทิศเหนือไปตามแนวขอบฟ้าทางทิศตะวันออกหรือตามเข็มนาฬิกาจนถึงตำแหน่งจุดตัดของเส้นที่ลากจากวัตถุนั้นลงมาตัดและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.