AU

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: AU
ศัพท์บัญญัติ: เอยู
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัญลักษณ์หน่วยวัดระยะทางเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ดู astronomical unit
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.