astronaut

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: astronaut
ศัพท์บัญญัติ: นักบินอวกาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้ที่เดินทางไปกับยานอวกาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.