anthracite

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: anthracite
ศัพท์บัญญัติ: แอนทราไซต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถ่านหินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน มีปริมาณของคาร์บอนมากมีคุณภาพดีและให้พลังงานสูง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.