amber

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: amber
ศัพท์บัญญัติ: อำพัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ยางไม้ที่แข็งตัวจนเกือบกลายเป็นหิน ลักษณะคล้ายพลาสติก มีสีน้ำตาลแกมแดงมีความแข็ง 6 (ตามสเกลของโมส์)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.