altimeter

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: altimeter
ศัพท์บัญญัติ: มาตรระดับความสูง
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องมือวัดความสูงสำหรับใช้ในเครื่องบินเพื่อบอกระดับความสูง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.