arithmetic number

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: arithmetic number
ศัพท์บัญญัติ: จำนวนเลขคณิต
อักษรย่อ:
ความหมาย: จำนวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เศษส่วน ทศนิยม และจำนวนจริง(ที่เป็นบวก)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.