atm

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: atm
ศัพท์บัญญัติ: บรรยากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัญลักษณ์ของหน่วยความดันบรรยากาศ   ดู atmosphere
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.