AM

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: AM
ศัพท์บัญญัติ: เอเอ็ม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดู amplitude modulation
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.