automatic switch

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: automatic switch
ศัพท์บัญญัติ: สวิตช์อัตโนมัติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุปกรณ์สำหรับเปิดปิดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  โดยใช้หลักการเกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำหรือแผ่นโลหะคู่ที่ขยายตัวไม่เท่ากันเมื่อได้รับความร้อน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.