angle of refraction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angle of refraction
ศัพท์บัญญัติ: มุมหักเห
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุมที่รังสีหักเห ทำกับเส้นแนวฉาก ณ จุดที่เกิดการหักเห จากรูป q คือ มุมหักเห
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.