Electrical energy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Electrical energy
ศัพท์บัญญัติ: พลังงานไฟฟ้า
อักษรย่อ:
ความหมาย: พลังงานรูปหนึ่งที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า Q วางอยู่ ณ จุดหนึ่ง มีศักย์ไฟฟ้า V จะมีพลังงานไฟฟ้า QV
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.