antinode

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: antinode
ศัพท์บัญญัติ: ปฏิบัพ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ  
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.