amplifier

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: amplifier
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องขยาย
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุปกรณ์สำหรับขยายสัญญาณไฟฟ้าให้มีกำลังสูงขึ้นใช้ในวิทยุและเครื่องขยายเสียง เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.