geiger counter

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: geiger counter
ศัพท์บัญญัติ: ไกเกอร์เคาเตอร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบและวัดปริมาณกัมมันตรังสีจากวัตถุหรือในบริเวณต่าง ๆ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.