alternating current (AC)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: alternating current (AC)
ศัพท์บัญญัติ: กระแสสลับ (เอซี)
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระแสไฟฟ้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคาบทั้งในทิศและขนาดของกระแส ใช้อักษรย่อ AC
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.