aerosol

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: aerosol
ศัพท์บัญญัติ: แอโรซอล
อักษรย่อ:
ความหมาย: คอลลอยด์ชนิดหนึ่งที่อนุภาคของของแข็งหรือของเหลวกระจายอยู่ในตัวกลางของการกระจายที่เป็นแก๊ส เช่น สเปรย์ ควัน  หมอก เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.