amyl alcohol

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: amyl alcohol
ศัพท์บัญญัติ: เอมิลแอลกอฮอล์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดู pentyl alcohol
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.