alloy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: alloy
ศัพท์บัญญัติ: โลหะเจือ, โลหะผสม
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.