alpha sulphur [α - sulphur]

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: alpha sulphur [α - sulphur]
ศัพท์บัญญัติ: กำมะถันแอลฟา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดู  rhombic sulphur
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.