antilogarithm

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: antilogarithm
ศัพท์บัญญัติ: แอนติลอการิทึม
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอนติลอการิทึมของจำนวนจริง a หมายถึง จำนวนที่ลอการิทึมฐานสิบของจำนวนนั้นเท่ากับ a เช่น log10 100 = 2        antilog 2 = 100
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.