overlapping bar chart

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: overlapping bar chart
ศัพท์บัญญัติ: แผนภูมิแท่งซ้อนกัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผนภูมิแท่งที่จัดเรียงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.