alpha phylloquinone [α - phylloquinonel]

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: alpha phylloquinone [α - phylloquinonel]
ศัพท์บัญญัติ: แอลฟาฟิลโลควิโนน
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิตามิน K เป็นวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกาย ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เลือดแข็งตัวช้าเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.