allele

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: allele
ศัพท์บัญญัติ: แอลลีล
อักษรย่อ:
ความหมาย: ยีนที่เป็นคู่กันหรือแสดงลักษณะเดียวกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.