arginine

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: arginine
ศัพท์บัญญัติ: อาร์จีนีน
อักษรย่อ:
ความหมาย: กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับคน มีในพืช และสัตว์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.