albumin

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: albumin
ศัพท์บัญญัติ: อัลบูมิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.