appendage

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: appendage
ศัพท์บัญญัติ: รยางค์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.