melatonin

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: melatonin
ศัพท์บัญญัติ: เมลาโทนิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไพเนียล มีหน้าที่ควบคุมความเข้มของ เมลานินในสัตว์เลือดเย็น นอกจากนั้นยังพบว่าฮอร์โมนนี้มีส่วนในการยับยั้งอวัยวะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นสูงไม่ให้เจริญเร็วกว่าที่ควร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.