angiosperm

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angiosperm
ศัพท์บัญญัติ: พืชดอก
อักษรย่อ:
ความหมาย: พืชจำพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นพืชที่มีมากที่สุด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.