alveolus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: alveolus
ศัพท์บัญญัติ: แอลวีโอลัส, ถุงลม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถุงที่มีผนังเป็นเยื่อบาง ๆ ยืดหยุ่นได้ อยู่ปลายสุดของแขนงขั้วปอด รอบ ๆ ถุงมีหลอดเลือดฝอยหุ้มอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.