ascorbic acid

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ascorbic acid
ศัพท์บัญญัติ: กรดแอสคอร์บิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิตามิน C สูตรเคมีคือ C6H8O6 ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เหงือกบวม เลือดออกตามไรฟัน ฟันไม่แข็งแรง กระดูกอ่อน และเส้นเลือดเปราะ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.