admixtures

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: admixtures
ศัพท์บัญญัติ: admixtures
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารผสมเพิ่ม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ