staff gauge

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: staff gauge
ศัพท์บัญญัติ: staff gauge
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผ่นวัดระดับน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ