fault scarp

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: fault scarp
ศัพท์บัญญัติ: fault scarp
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผารอยเลื่อน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ