flash flood

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: flash flood
ศัพท์บัญญัติ: flash flood
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำท่วมฉับพลัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ