flood plain

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: flood plain
ศัพท์บัญญัติ: flood plain
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทาม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ