fault set

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: fault set
ศัพท์บัญญัติ: fault set
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชุดรอยเลื่อน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ