float gauge

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: float gauge
ศัพท์บัญญัติ: float gauge
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องวัดระดับน้ำแบบลูกลอย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ